De Weimarstraat: dat zijn wij. Winkeliers, dienstverleners en voedselverkopers. Wij zijn allemaal anders, maar hebben één zaak gemeen. Wij zijn ondernemers in de Weimarstraat.

BIZ nieuwe stijl in oprichting
De BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Dit is een instrument waarmee wij als ondernemers samen investeren in de Weimarstraat. Het verschil met de winkeliersvereniging is, dat elke ondernemer een vast bedrag bijdraagt en er geen ruimte is voor meelifters . Dat is wel zo eerlijk. Dit jaarlijkse bedrag van € 350,- wordt geïnd via de gemeentebelasting en aan de BIZ uitgekeerd.

Procedure
Allereerst vindt er een proefpeiling plaats onder alle ondernemers van de Weimarstraat. Als minimaal 50% van alle ondernemers gestemd heeft en minimaal 40 % van de ondernemers voor stemt, dan is de proefpeiling geslaagd. Dan komt er nog geen BIZ, daarvoor wordt er in het najaar via een officiële draagvlakmeting vanuit de gemeente opnieuw gekozen. Pas als dan opnieuw genoeg ondernemers voor stemmen, wordt de BIZ daadwerkelijk opgericht voor een periode van vijf jaar.

Plannen en doorpakken
Het nieuwe bestuur zet de Weimarstraat in 2021 verder op de kaart. Zowel digitaal als in de openbare ruimte. Er komt een nieuwe en herkenbare marketing. Die zowel online (website en sociale media) als offline (bijvoorbeeld de vlaggen bij kruising Valkenboslaan) wordt toegepast. Voor ondernemers komen er regelmatige koffiemomenten om zaken en ideeën met elkaar te bespreken. Uiterlijk oktober 2021 worden de plannen en begroting voor 2022 bekendgemaakt. Voor deze plannen is jullie inbreng ook nodig.

Stem voor de Proefpeiling
Deze nieuwsbrief is de formele aankondiging voor onze proefpeiling. Om de wenselijkheid voor een nieuwe BIZ te peilen dient op zijn minst 40% van alle ondernemers ‘ja’ te stemmen.

Het is dus echt belangrijk dat u gaat stemmen!

Er is een nieuw bestuur
Voorzitter Annemarie Gerner van Excelsior Sport (tussen Beeklaan en Regentesseplein) onderneemt met haar familie al 90 jaar in de Weimarstraat.

Pennigmeester  Lex van der Valk heeft zijn kantoor Didez digital design in het pand van Familie&Recht (tussen Regentesselaan en Suezkade) en zit inmiddels drie jaar in de Weimarstraat.

Secretaris Pamela Jacobs woont inmiddels al 28 jaar in de wijk en runt sinds twee jaar Lorelei Café (Regentesseplein).

Vóór en dóór ondernemers
Dit is de basis voor de nieuwe BIZ. Samen verantwoordelijkheid nemen voor de goede staat van de winkelstraat. Samenwerken om de economische waarde en bedrijvigheid te vergroten. Ons inzetten voor een veilige straat, die schoon en heel is. Daarmee krikken we het imago van de Weimarstraat op. Zodat we meer kooplustig publiek aantrekken en bestaande bezoekers langer vasthouden.