De Weimarstraat: dat zijn wij. Winkeliers, dienstverleners en voedselverkopers. Wij zijn allemaal anders, maar hebben één zaak gemeen. Wij zijn ondernemers in de Weimarstraat.

BIZ nieuwe stijl in oprichting
De BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Dit is een instrument waarmee wij als ondernemers samen investeren in de Weimarstraat. Het verschil met de winkeliersvereniging is, dat elke ondernemer een vast bedrag bijdraagt en er geen ruimte is voor meelifters . Dat is wel zo eerlijk. Dit jaarlijkse bedrag van € 350,- wordt geïnd via de gemeentebelasting en aan de BIZ uitgekeerd.

Procedure
Allereerst vindt er een proefpeiling plaats onder alle ondernemers van de Weimarstraat. Als minimaal 50% van alle ondernemers gestemd heeft en minimaal 40 % van de ondernemers voor stemt, dan is de proefpeiling geslaagd. Dan komt er nog geen BIZ, daarvoor wordt er in het najaar via een officiële draagvlakmeting vanuit de gemeente opnieuw gekozen. Pas als dan opnieuw genoeg ondernemers voor stemmen, wordt de BIZ daadwerkelijk opgericht voor een periode van vijf jaar.

Plannen en doorpakken
Het nieuwe bestuur zet de Weimarstraat in 2021 verder op de kaart. Zowel digitaal als in de openbare ruimte. Er komt een nieuwe en herkenbare marketing. Die zowel online (website en sociale media) als offline (bijvoorbeeld de vlaggen bij kruising Valkenboslaan) wordt toegepast. Voor ondernemers komen er regelmatige koffiemomenten om zaken en ideeën met elkaar te bespreken. Uiterlijk oktober 2021 worden de plannen en begroting voor 2022 bekendgemaakt. Voor deze plannen is jullie inbreng ook nodig.

UPDATE – SEPTEMBER 2021

De tweede proefpeiling over het verlengen van de BIZ Weimarstraat is afgerond. Net als de eerste keer in 2020, blijkt dat er onder de ondernemers gevestigd in het straatdeel Valkenboslaan-Beeklaan heel weinig draagvlak is voor een BIZ.

Van de 64 ondernemers deden slechts 22 (34%) mee aan de peiling en daarvan waren slechts 12 (18%) voor de BIZ. Deze lage respons trekt logischerwijze het gemiddelde over de hele straat erg hard naar beneden, waardoor een BIZ onmogelijk is.

Dat is ontzettend jammer en wij hebben echt ons uiterste best gedaan de hele Weimarstraat voor de BIZ te behouden. Dat is echter niet gelukt. Het is volgens ons wel in het belang van ons winkelgebied dat een BIZ actief blijft om de straat op niveau te houden.

Daarom is besloten het BIZ-gebied te verkleinen tot de straatdelen waar ondernemers wel in meerderheid voor een BIZ zijn, namelijk de delen Suezkade-Regentesseplein plus het straatdeel Regentesseplein-Beeklaan. 

Het deel Valkenboslaan-Beeklaan zal dus vanaf 1 januari 2022 geen deel meer uitmaken van de nieuwe BIZ

Vanzelfsprekend zullen we dit deel van de straat blijven betrekken. Ook zal het eind van 2021 de feestverlichting hier nog blijven branden. Verder onderzoeken wij of ondernemers – die dat willen – de mogelijkheid kunnen krijgen zich vrijwillig bij de BIZ vereniging aan te sluiten. Wij houden je daarvan op de hoogte.

Wij hopen dat er in de toekomst weer genoeg draagvlak ontstaat voor één grote gezamenlijke Biz voor alle ondernemers in de hele Weimarstraat.

Vanaf 1 januari 2022 betekent deze situatie concreet, dat het BIZ gebied kleiner wordt en nog zal bestaan uit in totaal 100 winkels en bedrijven.